Alapítványunk


Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány célja olyan képzési programok alkotása, képzési alkalmak szervezése volt a civil társadalom széles körei, fiatalok, felnőttek és időskorúak számára iskolarendszerhez kapcsolódó és azon kívüli formában, amelyek a különböző korosztályok önismeretének, műveltségének, életlehetőségeinek, életminőségének, szakmai kompetenciájának fejlesztéséhez járultak hozzá, az ismeretek gyarapítását, képességek kibontakoztatását biztosították.

Tíz évvel ezelőtt, 2001-ben az ELTE Az Élethosszig Tartó Alapítványt azért hoztuk létre, hogy külső források bevonásával elősegítse az ELTE művelődési és felnőttképzési tudományos munkáját, kutatásait; az egyetemen és hatókörében sokszínű kulturális tevékenység és képzési programok megvalósulását ösztönözze.

A tevékeny évek igazolásául szolgál több kiadvány, számos konferencia, magas színvonalú felnőttképzési program. A megvalósított ismeretterjesztő, nonprofit szektort érintő és közművelődési alkalmak a tudatosabb életszervezést, az életproblémák önsegítő, hatékony megoldását, a természeti, a környezeti, a kulturális értékek megbecsülését valamint az alkotó erők kibontakozását segítették.