Üdvözöljük honlapunkon!

Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány célja olyan képzési programok alkotása, képzési alkalmak szervezése a civil társadalom széles körei, fiatalok, felnőttek és időskorúak számára iskolarendszeren kívüli formában, amelyek a különböző korosztályok önismeretének, műveltségének, életlehetőségeinek, életminőségének, szakmai kompetenciájának fejlesztéséhez az ismeretek gyarapítását, képességek kibontakoztatását biztosítják.

Az Alapítvány felnőttképzési programjai, képességfejlesztő tanfolyamai, ismeretterjesztő alkalmai elő kívánják segíteni a tudatosabb életszervezést, az életproblémák önsegítő, hatékony megoldását, a természeti, a környezeti, a kulturális értékek megbecsülését, elő kívánják segíteni az alkotó erők kibontakozását.


 

 

 

 

Hírek

 • Striker Sándor: A felnőttképzés és a felnőttkori tanulás kultúraelméleti megközelítései

  A könyv kapható az Írók Boltjában és a Kello hálózat boltjaiban és terjesztésében.

  A felnőttkori tanulást, a felnőttképzést egyöntetűen pozitív tevékenységnek tartjuk, ám hogy melyik történelmi korban és melyik kultúrában mit tart az adott társadalom pozitív célnak, maga is a helyi valóság által meghatározott adottság. A tanulmánykötet végigkíséri és tipizálja a modernkori felnőtt tanulás főbb európai előfordulásait és céljait, elkülönítve az integratív és az önmeghatározó típusú felnőttképzést illetve felnőtt tanulást s ezek kialakulásának történeti okait. Az elemzések rámutatnak arra, hogy a művelődés és tanulás – ahogy a „Bildung” és „lernen” – XIX. századi elkülönülése máig kihat társadalmi énképünkre és külső megítélésünkre. A szerző idős felnőttkori tanulásra irányuló kutatásai alátámasztják a kulturális kontextusok figyelembe vételének szükségességét, de felmutatják a kultúrák közötti tapasztalatcsere lehetőségét is. A kötet utolsó két tanulmánya a kulturális és helyi valóságokból adódó szocializáció, valamint az emberré válás mint informális tanulás és az emberi gondolkodást meghatározó tényező általános területére emeli a felnőtt tanulás kultúraelméleti meghatározottságainak áttekintését.

 • Maróti Andor: A tanuló felnőtt

   

  A könyv kapható az Írók Boltjában és a Kello hálózat boltjaiban és terjesztésében.

  „A tanuló felnőtt” c. könyv az „élethosszig tartó tanulás” (Lifelong learning) rendszerében vizsgálja meg a felnőttkori tanulás jellemző sajátosságait, kitérve az időskori tanulás lehetőségeire is. Gondolatmenete a hangsúlyt az oktatás, képzés feladatai helyett a tanulás problémáira helyezi, követve az andragógia „résztvevő-központú” irányzatát. Az egyes fejezetek végén felsorolt irodalomjegyzék mutatja, hogy a tanulmány szerzője megállapításait a nemzetközi szakirodalomra építette, és ennek eredményeként a felnőttek tanításának, tanulásának hazai tapasztalatait szélesebb nemzetközi összefüggésben tárgyalta.

  A kézirat egyes részletei különböző folyóiratokban már megjelentek (Educatio, Kultúra és Közösség, Tudásmenedzsment, Új Pedagógiai Szemle), vagy konferencián tartott előadásként hangzottak el. Összességében azonban ez az első megjelenési lehetőségük. A könyv mellékelt tartalomjegyzéke érzékelteti, hogy szerkezetileg összefüggő gondolatmenetről van szó.

  A könyv az MTA támogatásával jött létre.

 • Játsszunk demokráciát!

   Képzési felhívás (jelenlegi és leendő) önkénteseknek

   

  Jelentkezési lap

 • Kutatók Éjszakája 2014

   
  2014. szeptember 26-án újra megrendezték a Kutatók Éjszakáját. 17 órától az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karán is elindultak a programok. A rendezvényen harmadéves andragógia szakos hallgatók, valamint a mindig szívesen fogadott látogatók vettek részt. Élethű helyzeteket oldottak meg a résztvevők a Szociopoly játékban, mely sokféle, a felnőttek által már jól ismert problémát generált. Ezt követte a drámajáték, ahol különböző státuszban levő emberek bőrébe bújhattak a játszani (és tanulni) vágyók. A résztvevő csoportok a közösség erejének kihasználásával, kiváló hangulatban oldották meg az ELTE Élethosszig tartó Művelődésért Alapítvány által támogatott rendezvény feladatait.
   
 • Megjelent a Szinoptikum 2014 kiadvány!

  Szinoptikum - Szakdolgozat-kivonatok gyűjteménye (2014)
  ELTE PPK Andragógia szak

  Szerkesztette: Farkas Adrienn és Tóth Daniella
  Letöltés (pdf)

   

 • IV. Andragógia Szakmai Nap – Pázmány Nap program

  2014. május 9. péntek 8:30-17:00
  ELTE PPK 1075 Budapest Kazinczy u. 23-27.
  rendezvény programja itt letölthető.

 • Megjelent az Andragógia És Művelődéselmélet 1. évfolyam 2. száma

 • Megjelent az Andragógia És Művelődéselmélet 1. évfolyam 1. száma
 • III. Andragógia Szakmai Nap – Pázmány Nap program

  2013. május 10. péntek 8:30-17:00
  ELTE PPK 1075 Budapest Kazinczy u. 23-27.
  A rendezvény programja itt letölthető.

 • Megjelent a Szinoptikum 2013 kiadvány!

  Szinoptikum - Szakdolgozat-kivonatok gyűjteménye (2013)
  ELTE PPK Andragógia szak

  Szerkesztette: Tálas Ágnes és Pap Anna
  Letöltés (pdf)